Mecenas oraz prywatny detektyw działają nieszablonowo, wobec czego oferta kancelarii jest ofertą bogatszą od zwykłych kancelarii radców prawnych czy adwokatów. Radca prawny oraz prywatny detektyw uzupełniają się wzajemnie. Prywatny detektyw zbiera dowody w terenie, natomiast radca prawny je analizuje i reprezentuje przed sądem. Współpraca w tym zakresie jest widoczna szczególnie w sprawach rozwodowych oraz windykacyjnych. Prywatny detektyw zdobywa dowody w celu przeprowadzenia dowodu z orzekaniem o winie lub w celu odzyskania pieniędzy należnych wierzycielowi.Radca prawny Marcin ratajczak biegle posługuje się językiem niemieckim. Studia prawnicze ukończył na wydziale prawa UAM w Słubicach oraz Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest prawnikiem od 2006 r. Współpracował z wiodącymi kancelariami adwokatów i radców prawnych. Od 2013 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego.